PARTNERSTWA

Nasze rozwiązania oparte są o technologie największych dostawców na rynku IT. Nieustannie poszerzamy zakres swoich kompetencji, aby odpowiadać wysokim standardom naszych Partnerów - być dla Nich i Ciebie godnymi zaufania. Status partnera Microsoft wykorzystujemy w projektach .NET oraz SharePoint. Jako partner Nintex do wdrożeń, gdzie kluczowe jest tworzenie elastycznych obiegów dokumentów, stosujemy uznane na świecie rozwiązanie australijskiej firmy. Przy tworzeniu portali klienta, rozwiązań e-commerce oraz marketing automation decydujemy się na partnerstwo Kentico

Microsoft Partner
Kentico Gold Partner
Nintex
Abbyy