NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE

Warsztat pracy stanowią  narzędzia programistyczne, rozwiązania usprawniające wytworzenie oprogramowania oraz systemy pozwalające zachować najwyższe standardy współpracy. Dzięki temu dostarczone przez nas rozwiązania są bezpieczne i mogą być stale rozwijane. Używane przez nas narzędzia wspierają nie tylko pracę specjalistów, ale także zarządzanie projektem i wzajemną komunikację. Co pozwala na sprawne prowadzenie dużych i złożonych projektów w metodykach zwinnych.

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio - środowisko programistyczne, w którym nasi programiści wytwarzają oprogramowanie w języku C#. W realizowanych projektach zwykle korzystamy z najnowszej dostępnej wersji Visual Studio. Środowisko to jest zalecanym przez Microsoft i najczęściej wykorzystywanym do tworzenia oprogramowania w technologii .NET. Dzięki temu wytwarzając dla Ciebie aplikacje gwarantujemy zachowanie obowiązujących standardów i w razie konieczności nie uzależniamy Cię od naszych usług.  

Microsoft SQL Server Management Studio
Microsoft SQL Server Management Studio - oprogramowanie wykorzystywane przez naszych programistów i administratorów do zarządzania środowiskami baz danych Microsoft SQL Server. Oprogramowanie to jest zalecanym przez Microsoft do tworzenia obiektów, konfiguracji i implementacjii baz danych Microsoft SQL Server.
Microsoft Visio Professional
Microsoft Visio Professional - oprogramowanie, z pomocą którego nasi specjaliści projektują i dokumentują architekturę fizyczną oraz logiczną wdrażanych systemów. Przygotowane przez nas diagramy architektury stanowią element przekazywanej Tobie dokumentacji powdrożeniowej. Dzięki tworzonej dokumentacji, w razie konieczności, będziesz mógł sam modyfikować dostarczone przez nas rozwiązanie.
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePointwszelką dokumentację związaną z projektem, począwszy od notatek z pierwszych spotkań, poprzez dokumenty powstające w trakcie trwania projektu, po instrukcję obsługi systemu i dokumentację poprojektową, wymieniamy poprzez dedykowaną dla Ciebie witrynę projektową opartą o platformę SharePoint – narzędzie najlepiej spełniające wspomniane funkcje na rynku. 

Git

Git - rozproszony system kontroli wersji wykorzystywany przez nas, jako repozytorium kodu źródłowego. Nasi specjaliści wytwarzają oprogramowanie w ściśle zdefiniowanym procesie, wynikającym z naszego długoletniego doświadczenia. Proces ten znajduje odwzorowanie w konfiguracji repozytorium kodu i pracy na Branchach i Marge Requestach. Dzięki temu możemy utrzymywać i rozwijać kod Twojej aplikacji przez lata, dbając o jego najwyższą jakość i niezawodność.

Jenkins

Jenkins - narzędzie wykorzystywane przez nas do ciągłej integracji wytwarzanego i rozwijanego oprogramowania. Narzędzie to w znacznym stopniu przyspiesza pracę naszych zespołów developerskich, dzięki czemu możemy efektywniej wytwarzać dla Ciebie aplikacje.  

Axure

Axure - narzędzie, w którym nasi analitycy i projektanci UX przygotowują prototypy aplikacji w postaci klikalnych makiet. Dzięki temu już na wczesnym etapie wytworzenia systemu masz możliwość bezpośredniego zapoznania się z jego docelową funkcjonalnością. 

Bizagi Modeler

Bizagi Modeler - oprogramowanie, wykorzystywane przez naszych analityków i konsultantów biznesowych do dokumentowania, projektowania i optymalizacji procesów biznesowych (projektowania BPMN). Diagramy procesów biznesowych stanowią jeden z ważniejszych elementów dokumentacji projektowej wytwarzanego systemu. Dzięki projektowaniu BPMN upewniamy się, że prawidłowo rozumiemy Twoje potrzeby biznesowe, dokumentujemy je oraz pomagamy zoptymalizować.  

Jira

Jiranarzędzie stosowane do zarządzania Product Backlogiem, Sprintami i pojedynczymi zadaniami, definiowania przypadków testowych, bieżącej weryfikacji postępów realizacji projektu i codziennego wspomagania pracy naszych specjalistów. Dla Ciebie Jira, poprzez bezpośredni dostęp, oznacza przejrzystość i transparentność postępu prac nad wytwarzaną aplikacją oraz możliwość szybkiego i wygodnego zgłaszania jakichkolwiek uwag, a następnie bieżącego śledzenia postępów prac nad Twoim zgłoszeniem. 

ReSharper
ReSharper - dodatek do Visual Studio służący do analizy jakości kodu, pomagający zachować standardy i wspierający w eliminowaniu ew. błędów. Dzięki temu nasi programiści wytwarzają dla Ciebie poprawny, zrefaktoryzowany oraz wydajny kod aplikacji.